POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administracją rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę masmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
 • CZŁOWIEK
  doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 • DZIECI I MŁODZIEŻ
  mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
 • CZŁOWIEK
  doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 • CZŁOWIEK
  doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany

Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.